Brandblusmiddelen

Blusapparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een REOB-erkend (Regeling voor Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen) onderhoudsbedrijf. Behalve uw verzekeringmaatschappij eisen ook de Arbowet, de Wet Milieubeheer en de arbeidsinspectie periodiek onderhoud.
Controle en onderhoud van brandblussers wordt gepleegd conform de wettelijk vastgestelde normen NEN 2559 (draagbare blustoestellen) en NEN-EN 671-3 (brandslanghaspels). Binnen de NEN 2559 ligt het (uitgebreid) onderhoud, de revisie en de levensduur van het brandblusmiddel vast.

Eens per vijf jaar dient er uitgebreid onderhoud te worden gepleegd. Dit geldt uitsluitend voor schuimblussers. Met dit onderhoud wordt onder andere de vulling van de blusser vervangen. Wanneer een brandblusser een leeftijd van tien jaar heeft bereikt, dient deze geheel gereviseerd te worden. Dit revisieonderhoud heeft betrekking op zowel schuim- als poederblussers. Na twintig jaar is elke brandblusser per definitie afgekeurd en dient deze buiten gebruik te worden gesteld.
Het onderhoudsschema van een brandslanghaspel ziet er relatief eenvoudiger uit. Er dient jaarlijks onderhoud te worden gepleegd. Gedurende dit onderhoud worden onder andere de werkdruk en watertoevoer gecontroleerd. Elke vijf jaar dient te brandslanghaspel te worden beproefd. Een brandslanghaspel kent geen wettelijk vastgestelde afkeurstermijn.

Voor de controle van en het onderhoud aan kleine blusmiddelen beschikt Kling brandbeveiliging over een REOB-erkende 24-uurs servicedienst en een vulstation dat volledig aan de officiële voorschriften voldoet. Bij eventuele calamiteiten zijn onze medewerkers direct oproepbaar. Met beschikking over een uitgebreide werkplaats in de auto's van onze servicemonteurs controleren onze medewerkers zowel bij U op locatie als in onze geoutilleerde werkplaats te Nistelrode

Droge blusleiding of stijgleiding   -  Lage druk 24 bar / Hoge druk 60 bar Kling controleert en verricht onderhoud aan droge stijgleidingen, conform NEN 1594. Wellicht kent u dit systeem onder de naam droge stijgleiding, droge blusleiding of droge brandleiding. Deze brandbeveiligingsinstallatie kan in gebouwen erger voorkomen en beperkt de schade.