NEN 3140 (elektrische arbeidsmiddelen)

De Arbowet verplicht een werkgever om de elektrische gereedschappen waarmee wordt gewerkt periodiek te laten controleren door een erkend onderhoudsbedrijf zoals Kling Brandbeveiliging. 
Kling Brandbeveiliging voert deze controles uit met behulp van geavanceerde computergestuurde testapparatuur. Na afloop van de keuring wordt een keuringsrapport verstrekt dat van elk gereedschap een resultaatcertificaat bevat. Kling Brandbeveiliging keurt uw gereedschap zowel op locatie als in onze geoutilleerde werkplaats.