Kling Brandbeveiliging is door de NCP (Stichting Nationaal Centrum voor Preventie) als een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf erkend. REOB staat voor Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen. Dit houdt in dat Kling Brandbeveiliging volledig bevoegd is voor het controleren en keuren van blusmiddelen. Bij alle werkzaamheden wordt de wettelijke norm voor het projecteren van draagbare en verrijdbare blustoestellen (NEN 4001) gehandhaafd.

Het is van groot belang dat u kunt vertrouwen op uw blusmiddelen. Daarnaast eist o.a. de Arbeidsomstandighedenwet de controles van uw brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten eisen vaak periodiek onderhoud volgens de gestelde normen. Dat betekent dat dit moet worden uitgevoerd door een REOB gecertificeerd (KIWA / NCP erkend) onderhoudsbedrijf.

Wij controleren en onderhouden brandblussers conform de NEN 2559, brandslanghaspels conform de NEN EN 671-3 en de noodverlichting conform de NEN 1010, NEN 1838 en de NEN 6088.

Kling brandbeveiliging is door Kiwa / NCP erkend als REOB onderhoudsbedrijf voor:
Draagbare en verrijdbare blustoestellen
Brandslanghaspels
Droge blusleidingenCertificaat

Meer weten? Ga dan naar de website http://www.reob.nl