Kling Brandbeveiliging is door de NCP (Stichting Nationaal Centrum voor Preventie) als een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf erkend. REOB staat voor Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen. Dit houdt in dat Kling Brandbeveiliging volledig bevoegd is voor het controleren en keuren van blusmiddelen. Bij alle werkzaamheden wordt de wettelijke norm voor het projecteren van draagbare en verrijdbare blustoestellen (NEN 4001) gehandhaafd.

Certificaat

Meer weten? Ga dan naar de website http://www.reob.nl