Keerklep

Controle keerklep EA of CA

Het controleren van de keerklep tijdens de controle van de brandslanghaspel.

Keerkleppen - jaarlijks onderhoud:
Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk.
Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandslanghaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.
Kling Brandbeveiliging kan jaarlijks, gelijktijdig met het haspelonderhoud, voor u de keerkleppen mee controleren. Hierbij voorziet onze specialist de keerklep van een onderhoudsetiket en legt hij de bevindingen vast in het logboek. Makkelijk, veilig en voordelig.

Bij een goede werking verhinderen keerkleppen het terugstromen van vervuild water in het leidingnet. Het is dus zaak dat ze goed blijven functioneren. Om dit zeker te stellen moet u de keerkleppen jaarlijks laten controleren. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.

Uw voordelen:
- U bespaart kosten door gelijktijdig onderhoud keerkleppen met de brandslanghaspels.
- Onze monteur voorziet alle keerkleppen van een onderhoudsetiket.
- U ontvangt een volledig ingevuld onderhoudsrapport t.b.v. uw logboek.
- Onze monteur kan u adviseren voor de juiste plaatsing van keerkleppen.
- U voldoet aan uw zorgplicht.

Wetgeving keerkleppen:
De waterkwaliteit binnen leidingwaterinstallaties moet met het oog op de volksgezondheid gewaarborgd  zijn. Het Bouwbesluit en de Waterleidingwet geven u als eigenaar  en/of beheerder, een zorgplicht voor de leidingwaterinstallaties in uw gebouw. Invulling van deze zorgplicht is vastgelegd in de normen NEN 1006 en WB1.4G.